JEG TILBYDER

STRATEGIPROCESSER

Jeg tilbyder at virke som tovholder i en strategiproces der sikrer, at virksomheden får udarbejdet en målrettet plan for den fremtidige forretningsudvikling.
En sådan proces gennemføres i et samarbejde med ledelsen.

ORGANISATIONSUDVIKLING

Overvejer du, om organisationsudvikling kan være umagen værd for at løfte virksomheden til et nyt og højere niveau for at kunne møde fremtidige udfordringer? Jeg tilbyder at give et kvalificeret modspil på jeres strategiske overvejelser. 

LEDELSESSPARRING

Som leder står man ofte alene om beslutninger, hvor en professionel, ekstern sparringspartner kan være et essentielt supplement. Jeg tilbyder at være den sparringspartner som kan medvirke til, at de rigtige beslutninger træffes.

PROJEKTUDVIKLING

Som led i projektudvikling tilbyder jeg at være med fra den indledende fase med henblik på identifikation af muligheder. Der afdækkes potentialer og risici ved det konkrete projekt - herunder eksempelvis udarbejdelse af business cases.

ØKONOMI & FINANSIERING

Jeg tilbyder ekspertise
med fokus på bl.a.:
* Drift- og anlægsfinansiering
* Økonomistyring
* Kreditforhandling
* Formueinvestering

BESTYRELSE / GÅRDRÅD

Jeg tilbyder at træde ind i virksomhedens bestyrelse/gårdråd. Mit virke rettes mod, at virksomheden fokuserer på sine mål og værdier samt på, at de beslutninger som træffes, og de handlinger som gennemføres, er forankret i disse.